درباره ما

درباره مهد دلبند (درنیکا سابق)


مهد کودک را می توان اولین محیط رویارویی کودکان با محیط اجتماع در نظر گرفت. مجموعه دلبند (درنیکا سابق) از سال 1388 بر پایه دانش و تجربه 15 مدیریت و با هدف ایجاد محیطی امن و شاد و کاملا بر دانش علم روز تاسیس گردید. اصلی ترین هدف درنیکا همواره ایجاد محیطی امن و شاددر راستای ارتقاء سطح اجتماعی ، علمی و فرهنگی کودکان بوده است.


در سالهایی که فعالیت مهد کودک آغاز گردیده تمام سعی مان بر آن بود مهارتهای خود استقلالی بیاموزیم. و بندهای وابستگی را کم کنیم. ما بر این باوریم که در بازیهای کودکان این کودک است که در انتخاب علاقش آزاد است. و این گونه اعتماد به نفس را در او افزایش دهیم و اینکه کودک بداندکه خود را دوست بدارد و باور کند که او مهمترین فرد زندگی خود است. و همچنین این باور را داریم پرورش حفظ سلامتی روح و جسم کودک مهمتر از آموزش برای کودکان می باشد. که این امر مهم را سرلوحه کار خویش قرار دادیم.