اهمیت مهدکودک برای کودکان چیست؟

خصوصیات مربیان مهد کودک
می 7, 2014

کودک با ورود به مدرسه یک‌باره اجتماعی نمی‌شود بلکه پایه‌های روابط کودک با مدرسه در 2 یا 3 سال قبل و در مهد کودک پی‌ریزی می‌شود. در مهدکودک بچه‌ها با همسالان خود ارتباط مستمر دارند و فرصت دارند تا مشکلات ارتباطی خود را حل کنند و در مدرسه مشکل دوست یابی نداشته باشند.

ما ارزش‌های خود را از طریق کودکان منتقل می‌کنیم. برای نگهداری ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی باید از کودکان شروع کرد. ارزش‌هایی مانند همکاری،تعاون، رعایت حقوق دیگران، دفاع از حقوق خود و مراقبت از محیط زیست در سنین قبل از دبستان در کودک ریشه می‌دواند.

کودکانی که آمادگی بدنی، ذهنی و اجتماعی بهتری دارند مرحله انتقال خانه به مدرسه را بهتر می‌گذرانند. از این رو ترک تحصیل و مردود شدن بچه‌ها کمتر دیده می‌شود و به برنامه‌های جبرانی کمتر هم نیاز هست و این باعث کاهش مخارج می‌شود.